László király származása és családja

 

Egyszer volt egy király, akit Szent Lászlónak hívtak. László Géza király öccse volt. 1077-ben koronázták királlyá és 1192-ben avatták szentté. Nemzete nagyon szerette, mert bölcs volt, vallásos, lovagias, jó vitéz.

 

 

A cserhalmi csatában megmentette a váradi püspök lányát. Nagyon sok monda kering Szent Lászlóról. Nagyon erős volt az Istenben való hite.  Amikor a népet dögvész sújtotta, a király elkeseredésében Istenhez fordult segítségért. Álmában megjelent egy angyal, azt mondta, hogy lője ki célzás nélkül az íját. A genciána virágot szúrta át a nyíl. Ez lett Szent László füve.

 

 

 

Rudolf német király lányát vette feleségül. Elfoglalta Horvátországot is, és Magyarországhoz csatolta.

Szent László törvényei: felépítette a lerombolt templomokat, törvénynapokat tartott, melyen mindenki megjelenhetett és panaszát egyenesen a király elé terjeszthette. Ő azonnal ítéletet is hozott, amely szigorú volt és gyakran kegyetlen. Ő állította föl az első hivatalos posta intézményét is.

A lovagkirály 1095-ben halt meg, Nagyváradon temették el, ami a mai Románia területén van.  

                   Készítette: Kemény Róbert 4.B.