I.                Szent István király

 

 

  Kb. 975-ben Esztergomban született,Vajk,a későbbi Szent István király,Géza és Sarolt gyermekeként.

 

   1000-ben koronázták királlyá, és ő lett az első magyar király. Alkotott az általa vezetett királyi tanács két törvénykönyvet, melyek elsősorban a magántulajdont  védték és segítették a vallás terjesztését. Ő és apja Géza fejedelem szervezték meg a magyar államot. Megölte testvérét, Koppányt, a Maros-vidék urát, Ajtonyt és nagybátyját Gyulát és ezzel elfoglalta egész Magyarországot. Felesége Gizella, fiai Imre és Ottó voltak. István megteremtette azokat az intézményeket, amelyek haladást biztosítottak. A király nagy birtokokat adományozott az egyháziaknak. Tíz püspökséget  szervezett.

  A német-római császár 1031-ben megtámadta Magyarországot, de István királynak sikerült visszaverni őket, s a nyugati határszélen területet is szerzett. 1038-ban Székesfehérváron vagy Szentkirályon halt meg.  

 

 

Készítette: Korda Kristóf 4.B.