Diadal Úti Általános Iskola
OM azonosító sz.: 035103
1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49.

Tel: 2576-514 Fax: 253 - 5445 E-mail:
diadaltitkarsag@externet.hu

    

 Dear Colleagues!                     Kedves Kollégák!

 
 
INVITING APPLICATION
 
The Hungarian Elementary School of Diadal Street
and local Hungarian partner school, Elementary Art
School Bartók Béla advertise an international graphic
application again for children between 7 - 18 years
old. We would like to appreciate the dispatched
creations in two characteristic categories (from 7 to 12
and from 13 to 18 years old)        
THEME OF APPLICATION: "OUR LOCAL VALUES"
We would like to get those ordinary child-creations
which presents their most important landscape, district
of town, community or activities for the young ones,
namely their local values.
We shall make an exhibition out of these creations
in a representative, well-attended place of issue.
We will open the exhibition in November 2007.
We have a practice yet in the organization of such a
dedicated call and exhibition since in 2005 we
worked together with foreign partners in a project of
fine arts with major success.
Allow us to write few sentences about this !
We have got creations from Slovakia, from Greece,
from Poland, from Italy, from Germany, from Ireland,
from Croatia and from Austria. We have got 64
foreign creations from these countries in that year. The
visitors of our exhibition can see 106 creations after
the gambit of the exhibition on 14 January of 2005. It
was arranged in a well-attended store in Budapest,
called Árkád Store.
On the first gambit of the this exhibition our foreign
guests were the Slovak and Hungarian students from
Sahy near the Hungarian border.
After the event we posted CDs to partners about the
pictures, diplomas and some other important
information about this exhibition and about the
participant.
This exhibition later travelled around the partners to
Slovakia (Sahy), to Greece (Herakleion), to England
(London) and to Italy (Lanciano) in 2005.
(View the side called "The Life in Europe - first exhibition in 2005. (ppt)"!)
 
Let us return to our thematic exhibition planned this year!

Formal prescriptions of our international graphic application for all characteristic categories:
- We need 3 or 4 creations on paper which are made by any technique, and please send them without paper frame.
- Measure of creation: 30 X 42 cm (A\3 paper)
- Please write on the left-hand page of creation the name, age and country of candidate children,
- The name and the address, the fax and telephone number as well as the e-mail address of school.
-Finally the name and e-mail addres of child's teacher who helped in preparation.

The address of our school:
Elementary School Diadal Street
Hungary, Budapest 1172 Diadal street 43.-49.

Deadline of dispatch: 26 October 2007


Each creation will be exhibited and evaluated by the teachers of
Elementary Art School Bartók Béla and invited graphic artists.
Each artificer of exhibited and prized creation will become aware of successful result.
According to pretension the partners can get creations of the exhibition to make them presentable in their school or in other exhibition area.

We would like to know: Do you support our plan?
Please send me answer if you support it, and will send painting or drawings. We shall send you message about the result of our initiation.

We are looking forward to your answer anxiously!
 
Breitkopfné Losovy Beáta the Bartók Béla Music and Art School's leader of graphic art department
and
Raffay Gábor, deputy-headmaster of Elementary School of Diadal Street
Send your answer to this e-mail address
raffay.gabor@uze.net
00 36 30 6618290
http://diadal.hu
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A magyarországi Diadala Úti Általános Iskola és
helyi partneriskolája, a Bartók Béla Zeneiskola és
Művészeti Általános Iskola ismét nemzetközi
rajzpályázatot hirdet 7 – 18 év közötti fiataloknak. A
beérkezett alkotásokat két életkori kategóriában
szeretnénk értékelni. (7 -től 12-ig és 13-tól 18-ig)
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „HELYI ÉRTÉKEINK”
Olyan hétköznapi gyermekalkotásokat szeretnénk
kapni, melyek a fiatalok számára legfontosabb tájat,
városrészt, közösséget vagy tevékenységeket, azaz
helyi értékeiket mutatják be.
A rajzokból kiállítást rendeznénk egy reprezentatív,
látogatott kiállító helyiségben.
A kiállítást 2007 novemberében nyitjuk meg.
Van már gyakorlatunk ilyen típusú meghívásos
pályázatok és kiállítások szervezésében, hiszen 2005-
ben külföldi partnerekkel dolgoztunk már együtt nagy
sikerrel egy képzőművészeti projektben.
Engedjen meg néhány mondatot erről!
Szlovákiából, Görögországból, Lengyelországból,
Írországból, Horvátországból és Ausztriából. 64
alkotást kaptunk abban az évben. Kiállításunk
érdeklődői 2005 január 14-én a az igen látogatott
budapesti Árkád Üzletházban megrendezett megnyitó
után 106 alkotást nézhettek meg.
Az első megnyitón a magyar határhoz közel fekvő
Ipolyságból érkező szlovák és magyar diákok voltak a
vendégeink.
Az esemény után CD-n küldtük el a kiállítás képeit,
a kiosztott okleveleket és egyéb fontos információkat
a kiállításról és a résztvevőkről.
A kiállítás később körbeutazott a résztvevő
országok között: Szlovákiában Sahiban,
Görögországban Herakleionban, Angliában
Londonban és Olaszországban Lancianóban járt 2005-
ben.
Tekintse meg a:
"The Life in Europe - first exhibition in 2005. (ppt)" oldalt!
 
De térjünk vissza az idén tervezett kiállításunkra!

Pályázati előírásaink valamennyi korosztály számára:
Bármilyen technikával készült 3 – 4 darab alkotást várunk iskolátoktól, melyeket keretezés nélkül küldjetek be.
- A rajzok mérete A\3 –as legyenek (30 X 42 cm)!
- Az alkotás hátoldalán tűntessétek fel az alábbiakat:
- A tanuló neve, kora, nemzetisége
- Az iskola neve és címe
- Az iskola telefon- faxszáma, e-mail címe
- A felkészítő tanár nevét
- A pályázatot kiíró iskola postacíme és egyéb utolérhetősége a lap fejlécében olvasható.

Beküldési határidő: 2007 október 26.


Minden beküldött alkotást kiállítunk és a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Általános Iskola tanárai, felkért művészei fogják zsűrizni.
Minden kiállított és díjazott alkotó értesítést kap a sikeres részvételről.
Igény szerint a partnerek megkaphatják a kiállítás anyagát iskolai vagy egyéb kiállító helyi bemutatásra.

Szeretnénk tudni, hogy támogatja-e a tervünket. Kérjük válaszoljon levelünkre, írja meg, hogy küld-e képeket pályázatunkra.

Türelmetlenül várjuk válaszát!
Breitkopné Losovy Beáta a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola vezető tanára
valamint
Raffay Gábor igazgatóhelyettes
Válaszlevelét küldje a raffay.gabor@uze.net címre.
00 36 30 6618290
http://diadal.hu