Life in Europe 2005 - International Exhibition
to the English version and the photos

Előzmények

2000 tavaszán Dr Péczely Terézia és az önkormányzat által szervezett szakmai hét keretében több külföldi vendéggel együtt meghívottként tartózkodott kerületünkben Marian Klukowski igazgató úr Lengyelországból. Az akkor tartott szakmai találkozókat követően született meg a gondolat, hogy a kerület nemzetközi kapcsolatokat építő törekvései mellé zárkózzanak fel a kerület iskolái is. Erre 2003. év novemberében nyílt lehetőség, hiszen a lengyel iskolaigazgató meghívta iskolánkat egy közös Comenius projekt előkészítésére.
Az előkészítő látogatásra szóló meghívás elhangzása és a szükséges lengyelországi út közeli időpontja közti rövid idő miatt kerületi önkormányzatunktól kértünk és kaptunk támogatást, majd az út után annak eredményéről, az ott végzett munkánkról tájékoztattuk az Oktatási Bizottságot.

Előzetes elképzelések

Mint tudják, a Comenius Socrates programban több ország intézménye fog össze valamilyen közös, az európai szakmai párbeszédet serkentő projektben. A pályázók egy közös tervet adnak be a nemzeti irodákhoz, melyeket egyéni elképzeléseikkel bővítenek, majd a nemzeti bírálók egyenként támogatják vagy sem ezeket. Ha kellő számú támogatott partner jön össze egy projektre, akkor zöld utat kap a kezdeményezés. A mi tavaszi pályázati partnereink nemzeti programirodái nem finanszírozták a közös elképzeléseket, csak a magyar iroda látta érdekesnek s támogathatónak a programot, így egyedül maradva a közös kezdeményezés a közös pályázatírás után elhalt. Mi azonban szerettük volna az együttműködést életben tartani, s belőle a viszonylag kevés pénzből megoldható projektelemet megvalósítani.
Pontosabban elképzelésünk a következővolt:
A kiállítás címe "Otthonunk Európa".
A nemzetközi partneri kör véglegessé válásakor egy pontos pályázatkiírást teszünk közzé e-mailben (formátum, témamegjelölés, technika) a vállalkozók közt. A kiállításhoz csatlakozó elemi vagy középiskolák két-három rajzot küldenek meg nekünk Magyarországra, ahol megfelelő kiállítási helyet keresve állítanánk ki és zsűriznénk le először az anyagot pár hétre.
Azon résztvevőkből, akik előzőleg jelzik a kiállítás hasonló megrendezésének igényét, olyan sorrendi listát állítanánk össze, mely meghatározná a kiállítás postai "vándorlásának" rendjét.
Minden láncba kapcsolódó iskola vállalja, hogy az anyagot tovább küldi a soron következő partnernek, s egyben folytatja azt a "videolevelet", amely az éppen aktuális kiállítás megnyitóját, a kiállító iskolát mutatná be az adott országban. A lánc végén (mely Magyarországra érne vissza) az így kiteljesedett videolevélből idővel a partnerek másolatot kapnának. Minden partneriskola az együttműködésről információt helyezhetne ki a honlapjára, e-mailt küldhetne partnereinek. Ehhez a körhöz persze nem muszáj csatlakozni. Aki megelégszik azzal, hogy megküldi az alkotásokat, és nem akarja felhasználni az anyagot, az a magyarországi eseményről kap CD-n dokumentált emléket ajándékba.
Kezdeményezésünkben szakmai társunk a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Breitkopfné Losovy Beáta tanárnő révén.

Konkrét szervezési lépések

Egyrészt levelezést indítottunk első Comenius-partnereinkkel, melyben megpróbáltunk lelket Önteni a sikertelenség miatt elkeseredett kollégákba.

Másrészt az Interneten kerestünk olyan e-mail címeket, melyekre azért küldtük meg elképzeléseinket, mert mögöttük együttműködést keresőket sejtettünk. (Válogatás a levelezésből a mellékletben!)

Végül Breitkopfné Losovy Bea kolléganőnk BB Zeneiskola és Művészeti Iskola olasz és német kapcsolatait kereste meg az ötlettel.

E munka eredményeként határozott ígéretet kaptunk:

1.         Görögországból (a krétai Heraklionból),

2.         Lengyelországból (Braniewoból),

3.         Olaszországból több iskola is bekapcsolódni látszik (Lancianoból),

4.         Szlovákiából (Ipolyságból),

5.         Angliából (Londonból),

6.         Írországból (Saint Dympna's National School, Kildalkey, Trim, County Meath)

7.         Svédországból

8.         Észtországból

9.          Horvátországból (Zágrábból)

10.      Németországból.

Idáig eljutva úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne a nemzetközi kiállításnak egy a témához méltó, látogatott kiállító helyet keresni.

A lehetőségeket végiggondolva jutottunk el az ÁRKÁD üzletházig, Hányik Ottíliához, akitől megkaptuk a kiállítás lehetőségét.

Ezt követően fordultunk az önkormányzat testületeihez támogatásért, melyet megkaptunk s ezért most szeretnék kollégáim nevében is köszönetet mondani.

Kérés indoklása akkor a következő volt

  1. Miért lenne előnyös az intézmények számára a kiállítás sikeres megrendezése és az önkormányzati támogatás?

a)       Pedagógiai tekintetben a kiállítás kézzel fogható bizonyítékát adja a gyerekek számára, hogy személyes kapcsolat nélkül is építhető nemzetközi együttműködés, részei egy nagyobb közösségnek és szellemi alkotásaik nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket.

b)       Az intézmények számára is sikerélményt, szakmai tartást ad az, hogy eltérő szakmai profiljuk ellenére olyat teremthetnek közösen, mely egyrészt szakmai kihívás, másrészt új tevékenységi kör. A Művészeti Iskola Képzőművészeti Tanszaka eddig országos szinten mutatkozhatott be sikeresen, de így a publicitás révén kiléphet szakmai munkájával a nemzetközi porondra is.
A Diadal úti iskola az idén ünnepli 25. születésnapját. Egyrészt azon kívül hogy évek óta helyet ad a B.B.Z. és Művészeti Iskola fentebb említett tanszakának, számos tanulója a tanszak hallgatója is, s örömmel látja diákjai munkáját a kiállított képek közt. Másrészt bár számtalan alkalommal rendezett falain belül képzőművészeti kiállítást, számára is izgalmas feladat ilyen munkával nagyobb nyilvánosság elé lépni. Végül a külföldi nemzetközi partnerekkel megírt, csak saját nemzeti irodánk által támogatott Comenius Socrates program után e kiállítás jó bizonysága lehet annak, hogy elképzelései nem légből kapottak, képes nemzetközi együttműködésre.

c)        Az esemény ténye, az angol-német nyelvű megjelenítése az iskolák internetes weboldalán jó ajánlólevél lehet későbbiekben megírandó újabb pályázatokhoz.

d)       Az nemzetközi kiállítással járó szállítási, berendezési, postai, díjazási költségek meghaladják az intézmények anyagi kereteit, segítségre lenne szükségük.

 

  1. Miért lenne előnyös az önkormányzat számára a nemzetközi gyermekrajz-kiállítás támogatása?

a)       Tudtunkkal a miénkhez hasonló kerületen belüli iskolai együttműködés még nem született, de sikere példaértékű lehet.

b)       A kiállítás felállítása az ÁRKÁD Üzletházban, a megtartandó kiállítás-megnyitó valamint ennek várható visszhangja kerületünk újabb, szélesebb körű bemutatkozását szolgálhatja.

A megvalósulás

A kiállítás megnyitására 2005 január 14-én került sor, s kilenc napon át volt látható az Árkád Üzletközpontban.

A megnyitóra meghívókat nyomtattunk a Bizottság és a képviselőtestület számára. Felkértük a polgármester urat a fővédnökségre és a kiállítás megnyitására. Meghívót kaptak a részt vevő országok budapesti nagykövetségei. Az ünnepségen megjelent a szlovák nagykövet, az ipolysági városháza polgármesterének vezetésével a helyi oktatási iroda szakemberei valamint a szlovák társiskola igazgatója, a szlovákiai magyar diákok felkészítő tanárnőjükkel együtt. Elkészültek az oklevelek és emléklapok.

Breitkopfné Losovy Beáta, a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola képzőművészeti tagozatának vezetője számos szponzor beszervezésével gondoskodott arról, hogy a jelenlévő diákok különdíjban is részesüljenek.

A kiállítást több tízezren láthatták a megnyitót követően. Az üzletház saját költségén dekoratív hátteret épített a gyűjteménynek, a kiállítás képei mellé saját hostesek vezetésével külön kis foglalkoztatót szervezett. Saját lapjában, az Árkád Híradóban képes hírverést biztosított az eseménynek.

A megnyitóról, a kiállítás tartalmáról a helyi média (Rádió17, Hírhozó, Rákosvidék, Helyi Téma) több ízben beszámolt. A kiállítás megnyitóját követően a Magyar Televízió Budapest Regionális Műsora riportot készített a szervezőtanárokkal és két magyar diákkal.

A kilenc nap elteltével a lebontott kiállítás február első hetében a szlovákiai Ipolyságban került újbóli kiállításra. Az ottani rendezvényen jelen voltak a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola igazgatója mellett a képzőművészeti tagozat vezetője és diákjai, valamint iskolánk igazgatóhelyettese. Diákjaink Ipolyság polgármesterétől külön jutalomban részesültek, valamint az eseményről beszámolt a szlovákiai Szép Szó.

Mindeközben folyamatosan szerkesztettük és a kellő példányszámba lemásoltuk a kiállítást dokumentáló Cd és videoanyagot. A szlovákiai kiállításbontást követően a visszaérkező anyagot rendszereztük, és a külföldi diákok okleveleivel, emléklapjaival együtt postáztuk. A 60 képet először a krétai Herakleionban állítják ki márciusban, majd innen Londonba postázzák újabb bemutatásra, végül a lengyelországi Braniewoban fejezi be vándorútját.

A megvalósulás fázisairól, a kiállítás megnyitójáról, a kiállított képanyagról, valamint a sajtóvisszhangról készült CD-t a beszámolóhoz csatoltuk.

Jelenleg folyamatban van iskolai honlapunk megújítása, mely során néhány oldalon megjelenítjük a fentebb ismertetett szervezési folyamatot és valamennyi résztvevő letöltheti a kiállítás képeit. A weboldal néhány eleme angol nyelven is követhető lesz, hisz arra számítunk, hogy külföldi partnereink kíváncsiak lesznek arra, hogy közös munkánk mennyire válik közkinccsé.

[szulio_hirlevel_mappai/photogallery/photo00030922/real.htm]

The letter about the results and list of the pupils of the partner schools:

Összefoglalás

Nagyon örültünk annak, hogy a kezdetben nagyszabású álmodozásnak látszó intézményi törekvésből megszületett a fenti projekt.

Köszönjük magyar partneriskolánk, a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola igazgatójának és a képzőművészeti tagozat vezetőjének színvonalas szakmai segítségét, s a bizottság valamint a képviselőtestület anyagi támogatását, hiszen e kettő elmaradása csak szerényebb, alacsonyabb színvonalú esemény megszületését eredményezhette volna.

A pályázatban előre vetített intézményi és kerületi szakmai hozadékok szerintünk megszülettek.

A Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola képzőművészeti tagozatának vezetője újabb rendezvényi meghívást kapott az Árkád Üzletháztól.

Az elmúlt hetekben iskolánkban tett látogatást az írországi Kildalkeyban működő társiskolánk igazgatónője, Kathleen Lynch. Tőle viszontlátogatásra szóló meghívást kaptunk, de meghívást kaptunk a Manchester mellett fekvő Wiganben szervezett partnerkereső tanfolyamra is. A meghívásokra udvarias elhárítással válaszoltunk, hivatkozva a kerethiányra. A jövőben azonban igyekszünk pályázással forrást keresni arra, hogy életben tartsuk kialakulóban lévő ír vagy angol kapcsolatunkat.

Jó lenne hasonló tematikával újabb területekkel összekapcsolva megismételni egy ehhez hasonló kiállítást. Ötleteink vannak, de megvalósításukra határozott ígéretet tenni nem tudunk, hiszen sok függ a partnerek fogadó készségétől, tanévi feladatainktól és anyagi forrásainktól.

Reméljük a jövőben is megkapjuk elképzeléseinkhez testületük támogatását.