Frissítve:2021.04.29. 10:26

EGYÜTT A SIKERESEBB ISKOLAKEZDÉSÉRT!

 

Kezdje velünk gyermeke iskoláztatását !

 

Tájékoztató szülőknek

 

Beiratkozáshoz szükséges,
letölthető iratok:
Kattintson ide!

 

Körzethatárunk - kerületi lista)

 

A személyesen látogatható
Iskolahívogató helyett

 

 

Műsoros bemutatkozó rendezvényünk után kézműves foglalkozást tartottak a leendő tanító nénik a kicsiknek.

Igazgatónk legutóbbi összefoglalója a 2019-20-as tanév végén.

 

Nyílt órák elmaradnak

 

Leendő elsős osztályaink és tanítóik

 

1.a.

Farkasné Nemoda Zsuzsanna - Várkonyi Ágnes - Kalcsiné Nyiszlai Zsuzsanna ének-zene - furulya - tánc

1.b

Páczi Regina - Gyurkó Monika
Mihály Magdolna
testnevelés és sport

1.c

Patakiné Gál Anikó - Szalócziné Gintli Júlia vizuális nevelés

 

Emelt szintű sportosztályba képességfelmérést szervezünk

2021. 03. ..... 14.00

Kérjük, hozzanak a gyermeküknek tornafelszerelést a felmérésre

 

Pótmérés: .....

Játsszunk iskolásat!

A járványhelyzettől függően hirdetjük meg.

Foglalkozások 2021..........
..... napokon 17.00 - 17.45 között.

Leendő elsős tanítóink játékos foglalkozásokra várják
jövendőbeli „kisdiákjaikat”
 A ...... 17.00-től kezdődő negyvenöt perces foglalkozások alkalmával mesehallgatás, körjátékok, drámajátékok,
kézművesség, rajzolás és manuális fejlesztő tevékenységek
várják a kicsiket.
A foglalkozásokra személyesen az iskola titkárságán
vagy az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni január ....-től február ..-ig.
Telefon: 2576-514 ; email: diadal43@gmail.com
A jelentkezéshez szükség van a diák születési adataira, lakcímére,
a szülő telefonos elérhetőségére.

Addig is olvassa el alábbi ismertetőnket
iskolánk oktató-nevelő munkájáról, nézzen filmek segítségével
az elmúlt tanévek történéseibe!
 

 

Diadal Úti Általános Iskola: falas tevékenységkör.png - indafoto.hu

 


Ismertető

FA fejezetcímre kattintva kiegészítéseket olvashat az adott fejezethez.E


 

FAz iskola pedagógiai filozófiájaE.

  Rákosmente Rákoscsaba-Újtelepét 67 éve szolgálja általános iskola, s volt diákjaink zömmel szeretettel emlékeznek a jelenlegi épületében 2019 szeptemberében 40. tanévét megkezdő egykori iskolájukra. Ennek magyarázatát minden bizonnyal a nevelőtestület tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt törekvő pedagógiai munkájában kereshetjük.
  Tudjuk, hogy a siker közös eredmény, amiért együtt kell munkálkodnunk. Legfontosabb közös értékünknek a tudást, az odafigyelő szeretetet és az együttműködést tartjuk. Azért dolgozunk, hogy az iskola a tudás és sikerélmény forrása legyen: olyan hely, ahová szívesen jön a gyermek.

  Tehetséggondozó köreink a következők: sporttevékenységek (torna, vívás), zenei képzés, tánc, színjátszás, anyanyelv- és kommunikáció, idegen nyelv, matematika, kézművesség.

 

 

FIdegen nyelv oktatásaE

  Iskolánkban évek óta szakköri keretben kaphatnak alsósaink idegen nyelvi alapozást a negyediktől induló, s a felsőben az anyanyelvi órákkal megegyező óraszámú idegen nyelvi oktatáshoz. A nyelvoktatást az egyre erősödő szülői elvárások hatására már első évfolyamtól megkezdjük, s felsőben nívócsoportos oktatással emelt óraszámmal tanulhatnak angol és (kivezetéssel) német idegen nyelvet felsőseink. A nívócsoportok közt meghatározott rendben biztosítjuk az átjárhatóságot. A haladó csoportok órarendhez igazodó heti két óra tehetséggondozást kapnak, így nyolcadik év végére sikeres Junior-vizsgát tehetnek.

 


Az idegen nyelv oktatásának  filmlistája

 

FA sport: torna - sportjáték - párbajtőr utánpótlás-nevelésE

  A testnevelési órákat 3 testnevelő tartja. A délutáni díjmentes kínálatban gyermektorna, sportjáték, labdarúgás, vívás várja a diákokat, de önköltséges foglalkozásként alsós gyermeke járhat labdarúgó focisuliba vagy   a TORNÁDÓ HUNGARY SE ritmikus sportgimnasztika edzéseire.

Tornászcsoportjainkra nagyon büszkék vagyunk. A rendre megújult összetételű csoportok Váradi Gabriella szakmai vezetésével a meghirdetett tornaversenyek, barátságos kerületi és budapesti döntők, budapesti és országos diákolimpiai fordulók helyezettjei.
  Szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelőnk, Budai István szakmai törekvésének köszönhetően nyolc évvel ezelőtt kezdett el iskolánk a vívással foglalkozni. A tornászlányok budapesti, országos eredményei mellett az elmúlt tanévekben a vívó fiúk bronzos párbajtőrcsapata melengette a szívünk. Örültünk annak, hogy a Magyar Vívó Szövetség a szakmai munka eredményeit látva új modern sportpadlóval fejlesztette a vívóteremként is szolgáló tornatermünket. A délutánonként tartott BHSE utánpótlás-nevelés edzései nem csupán a diadalos diákokat, de a többi kerületi iskola tanulóit is várja.

 


Testnevelés-oktatás filmlista

 

Anyanyelvi nevelés - könyvtár - dámapedagógia


  Az anyanyelvi nevelést is kiemelt képzési területnek tekintjük. Ez a többi között abban nyilvánul meg, hogy a tanórák anyagát igyekszünk tanórán kívüli programokkal kiegészíteni. A kisebbeknek az osztályokban megszülető dramatikus darabok, illetve a Csiribiri és a Csillagfürt színjátszó kör versenydarabjai jelentenek fellépési lehetőséget. A legjobb csoportok külön darabokkal mutatkoznak be házi Diákszínjátszó Gálánkon és egyéb meghirdetett találkozókon, rendezvényeken.

Nálunk található a kerület egyik legjobban felszerelt iskolai könyvtára is, mely a kölcsönzésen és a könyvtárhasználati ismereteken túl az olvasásra nevelés, az értő olvasás és szókincs fejlesztés feladatát is részben magára vállalva a gyermekirodalomhoz kapcsolódó rajzpályázatokat, múzeumi játékokat, házi és kerületi versenyeket szervez.

 


Könyvtári programjaink filmlistája.

 

 

Művészeti nevelés:
FzeneE

FrajzoktatásE

 Művészeti nevelésünk lehetőségeinkhez szabott irányai közül az egyik a drámapedagógiai foglalkoztatás, a másik a zene alapozása és népi játékfűzés hagyományozása, a harmadik a rajzoktatás, kézműves foglalkoztatás. A művészeti nevelésben kiemelt partnerünk a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola.

 

Zenei nevelésünk filmlistája

Képzőművészeti ösztönzésekben élen járnak tanítóink közül jó néhányan. Ennek bizonyítéka belső dekorációnkon túl a rajzpályázati eredmények sora, házi kiállításaink darabjai. Rendre meghirdetjük a környék óvodásainak és kisiskolásainak a helyi civilegyesülettel közös rajzpályázatunkat.

Erőnkhöz mérten segítői vagyunk a közművelődési intézmények rendezvényeinek. Különösen jó munkakapcsolatunk alakult ki a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és a Csekovszky Gyűjtemény és Kiállítóház munkatársaival, akikkel közösen számos közös programot szervezünk. A Gózon Gyula Színházzal is jó kapcsolatot tartunk fenn, hisz közelsége és darabválasztása miatt nem egy alkalommal kedvezményes árú színházi előadásokon, rendkívüli magyarórákon vehettünk részt benne...

A magyar kultúra napján igyekszünk helyet adni nívós helyi művészek képzőművészeti kiállításainak is, hogy ezzel is a művészetek szeretetére, tiszteletére nevelhessük diákjainkat. Ilyen emlékezetes kiállítás volt az "Ember és természet" című helyi művészeket bemutató tárlat, Bolza Marietta festő kiállítása, Mecseki Hargita, Babusa János és Salamon György közös bemutatkozása valamint Szalai László keramikus életműkiállítása "iskolagalériánkban".
A  közelmúltban pedig számos képzőművészettel és fotózással foglalkozó volt diákunk mutatkozott be alkotásaikkal a fiatalabb generációnak  példát mutatva arra, mivé válhatnak azok, akik az iskolai műhelymunkát hűségese tovább folytatják.
 


Képzőművészeti iskolai ösztönzéseink filmlistája

 

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület a "Nálatok vannak-e állatok?" közös rajzpályázat mellett sokat segített vívásoktatásunk technikai hátterének fejlesztésében, rendezvényeinket pedig kapcsolódó rendezvényekkel színesítette.

 

Fejlesztés

.A tanulás minősége közvetlenül alakítja az elmaradó, részképesség-zavarokkal küzdő gyermek iskolai karrierjét is, távlataiban pedig egész személyiségfejlődését, életpályáját. Az utóbbi években egyre több lett az iskolába lépő gyerekek közt a sajátos nevelési igényű tanuló. Ezt belátva évek óta a magatartási- és részképesség-zavarral, küzdő tanulókkal is kiemelt figyelemmel foglalkozik iskolánk. Úttörő kezdeményezésként az 1996/97-es tanévtől két, mára már négy fejlesztő pedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeket alsó és felső tagozaton.

 

Az első évek

Alsó tagozaton a választható tehetséggondozó foglalkozások beépülnek egy-egy osztály tantárgyi rendszerébe, az egész napos iskolai foglalkoztatás (8.00-16.00 óráig) rendjébe, ahol tanítóink legoptimálisabban figyelhetnek a diákok egyéni fejlődési ütemére, így alkalmat adva az óvodából iskolába lépés megkönnyítésére, a képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.
Elsős osztályainkban a hagyományos szótagoló olvasástanítási módszert alkalmazzuk.
A gyermekek egyéni képességeit tanítási órákon differenciált csoportmunka alkalmazásával fejlesztjük. Érzelmi intelligenciájukat kooperatív tanulásszervezéssel (csoportmunkával) alakítjuk.

Iskolánk tanóráiról, speciális foglalkozásairól készült filmek listája

 

Köszönjük, hogy időt szánt oldalunk alapos áttekintésére!
 

 

 

Ismerkedjen szakmai alapdokumentumainkkal!

 

Kínálatunk

Képre kattintva nagyíthatja!

 

Az elsős tanszerek beszerzésében partnerünk
a Faház Papírbolt Rákoscsabán

 

Fontos információk előző tanéveinkről

  

40 év képekben a folyosón

 

Életünk képekben
és filmekben

 

Diadal Úti Általános Iskola: 2015-16 első fél - indafoto.hu

A filmeket itt találja!

Torna

 

Párbajtőr

 

 

Alsós testnevelés

 

Idegen nyelv

 

Könyvtár

 

Énekkar

 

Ökoiskola

ökobloguk oldala

 

Képzőművészeti ösztönzések

 

Néptáncoktatás

vissza