Frissítve:2019.04.09. 10:30

EGYÜTT A SIKERESEBB ISKOLAKEZDÉSÉRT!

 

Kezdje velünk gyermeke iskoláztatását !

 

Tájékoztató szülőknek

 

Beiratkozáshoz szükséges,
letölthető iratok:
Kattintson ide!

 

Körzethatárunk - kerületi lista

 

Iskolahívogató

2019.02.02. délelőtt 09.00

Műsoros bemutatkozó rendezvényünk után kézműves foglalkozást tartottak a leendő tanító nénik a kicsiknek.

Bemutatjuk leendő elsőseink tanítóit!

 

A tavalyi alkalom pillanatai!

 

Igazgatónk ajánlja figyelmükbe iskolánkat.

 

Nyílt órák

2019.02.06.

1. óra 8.00 - 8.45

Leendő elsős tanítók tanítanak jelenlegi 4. évfolyamos osztályaikban

2. óra 9.00 - 9.45

Meixner olvasási módszer bemutatása első osztályban

3. óra 10.00 - 10.45

angol nyelvi szakköri óra

 

Leendő elsős osztályaink és tanítóik

 

1.a.

Kovács Sándorné és Kóti Szilvia ének - furulya, tánc

1.b

Magyar Ágnes és Raffay Gáborné sport

1.c

Labadicsné Nyerges Zsófia és Szalócziné Gintli Júlia színjátszás, vizuális nevelés

 

Emelt szintű sportosztályba képességfelmérést szervezünk

.....

Kérjük, hozzanak a gyermeküknek tornafelszerelést a felmérésre

 

Pótmérés: .....

Játsszunk iskolásat!

 

Foglalkozások 2019. 02.20; 03.06.; 03.20.; 04.03. szerdai napokon 17.00 - 17.45 között.

Leendő elsős tanítóink játékos foglalkozásokra várják
jövendőbeli „kisdiákjaikat”
 A szerdánként 17.00-től kezdődő negyvenöt perces foglalkozások alkalmával mesehallgatás, körjátékok, drámajátékok,
kézművesség, rajzolás és manuális fejlesztő tevékenységek
várják a kicsiket.
A foglalkozásokra személyesen az iskola titkárságán
vagy az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni január 5-től február 09-ig.
Telefon: 2576-514 ; email: diadal43@gmail.com
A jelentkezéshez szükség van a diák születési adataira, lakcímére,
a szülő telefonos elérhetőségére.

Addig is olvassa el alábbi ismertetőnket
iskolánk oktató-nevelő munkájáról, nézzen filmek segítségével
az elmúlt tanévek történéseibe!
 

 

Riz Levente polgármesterúr
és Dr Varjúné Dr Fekete Ildikó tankerületi igazgató asszony
gondolatatai iskolánkról 2015.05.

 

   

   Dr Piláth Károly képviselő, az Kulturális Bizottság elnöke méltatja az iskolát 2010 májusában.

 

 


Ismertető


FAz iskola pedagógiai filozófiájaE.

  Rákosmente Rákoscsaba-Újtelepét 64 éve szolgálja általános iskola, s volt diákjaink zömmel szeretettel emlékeznek a jelenlegi épületében 2019 szeptemberében 40. tanévét megkezdő egykori iskolájukra. Ennek magyarázatát minden bizonnyal a nevelőtestület tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt törekvő pedagógiai munkájában kereshetjük.
  Tudjuk, hogy a siker közös eredmény, amiért együtt kell munkálkodnunk. Legfontosabb közös értékünknek a tudást, az odafigyelő szeretetet és az együttműködést tartjuk. Azért dolgozunk, hogy az iskola a tudás és sikerélmény forrása legyen: olyan hely, ahová szívesen jön a gyermek.

  Tehetséggondozó köreink a következők: sporttevékenységek (torna, vívás) zenei képzés, tánc, színjátszás, anyanyelv- és kommunikáció, idegen nyelv, matematika, kézművesség.

 

 

FIdegen nyelv oktatásaE

  Iskolánkban évek óta szakköri keretben kaphatnak alsósaink idegen nyelvi alapozást a negyediktől induló, s a felsőben az anyanyelvi órákkal megegyező óraszámú német és angol nyelvi oktatáshoz. Az idegen nyelv oktatását az egyre erősödő szülői elvárások hatására már első évfolyamtól megkezdjük, s felsőben nívócsoportos oktatással emelt óraszámmal tanulhatnak angol és (kivezetéssel) német idegen nyelvet felsőseink. A nívócsoportok közt meghatározott rendben biztosítjuk az átjárhatóságot.. A haladó csoportok órarendhez igazodó heti két óra tehetséggondozást kapnak, így nyolcadik év végére sikeres Junior-vizsgát tehetnek.

 


Az idegen nyelv oktatásának  filmlistája

 

A sport: torna - sportjáték - FvívásE

  Testnevelés tagozatos iskolaként a gyerekekkel 4 testnevelő foglalkozik. Már a legkisebbekkel is szakos tanár ismerteti meg a mozgás, a sportolás örömeit. A délutáni díjmentes kínálatban gyermektorna, sportjáték, labdarúgás, vívás várja a diákokat, de önköltséges foglalkozásként alsós gyermeke járhat labdarúgó focisuliba vagy   a TORNÁDÓ HUNGARY SE ritmikus sportgimnasztika edzéseire.

A kerületi atlétikai bajnokságon is dobogós helyeken végeztek alsós és felsős diákjaink.
Tornászcsoport
unkra nagyon büszkék vagyunk. A rendre megújult összetételű csoport a meghirdetett tornaversenyek, barátságos kerületi és budapesti döntők, budapesti és országos diákolimpiai fordulók helyezettje.
  Szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelőnk, Budai István szakmai törekvésének köszönhetően hét évvel ezelőtt kezdett el iskolánk a vívással foglalkozni. A tornászlányok budapesti, országos eredményei mellett az elmúlt tanévben a vívó fiúk bronzos párbajtőrcsapata melengette a szívünk. Örültünk annak, hogy a Magyar Vívó Szövetség a szakmai munka eredményeit látva új modern sportpadlóval fejlesztette a vívóteremként is szolgáló tornatermünket. A délutánonként tartott BHSE utánpótlás-nevelés edzései nem csupán a diadalos diákokat, de a többi kerületi iskola tanulóit is várja.

 


Testnevelés-oktatás filmlista

 

Anyanyelvi nevelés - könyvtár - dámapedagógia


  Az anyanyelvi nevelést is kiemelt képzési területnek tekintjük. Ez a többi között abban nyilvánul meg, hogy a tanórák anyagát igyekszünk tanórán kívüli programokkal kiegészíteni. A kisebbeknek az osztályokban megszülető dramatikus darabok, illetve a Csiribiri és a Csillagfürt színjátszó kör versenydarabjai jelentenek fellépési lehetőséget. A legjobb csoportok külön darabokkal mutatkoznak be házi Diákszínjátszó Gálánkon és egyéb meghirdetett találkozókon, rendezvényeken. Az alsó tagozatos drámapedagógiai irányt igyekszünk több-kevesebb sikerrel megtartani felső tagozaton is.

Nálunk található a kerület egyik legjobban felszerelt iskolai könyvtára is, mely a kölcsönzésen és a könyvtárhasználati ismereteken túl az olvasásra nevelés, az értő olvasás és szókincs fejlesztés feladatát is részben magára vállalva a gyermekirodalomhoz kapcsolódó rajzpályázatokat, múzeumi játékokat, házi és kerületi versenyeket szervez.

 


Könyvtári programjaink filmlistája.

 

 

Művészeti nevelés:
FzeneE

FrajzoktatásE

 Művészeti nevelésünk lehetőségeinkhez szabott irányai közül az egyik a drámapedagógiai foglalkoztatás, a másik a zene alapozása és népi játékfűzés hagyományozása, a harmadik a rajzoktatás, kézműves foglalkoztatás. A művészeti nevelésben kiemelt partnerünk a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola.

 

Zenei nevelésünk filmlistája

Képzőművészeti ösztönzésekben élen járnak tanítóink közül jó néhányan. Ennek bizonyítéka belső dekorációnkon túl a rajzpályázati eredmények sora, házi kiállításaink darabjai. Rendre meghirdetjük a környék óvodásainak és kisiskolásainak a helyi civilegyesülettel közös rajzpályázatunkat.

Erőnkhöz mérten segítői vagyunk a közművelődési intézmények rendezvényeinek. Különösen jó munkakapcsolatunk alakult ki a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és a Csekovszky Gyűjtemény és Kiállítóház munkatársaival, akikkel közösen számos közös programot szervezünk. A Gózon Gyula Színházzal is jó kapcsolatot tartunk fenn, hisz közelsége és darabválasztása miatt nem egy alkalommal kedvezményes árú színházi előadásokon, rendkívüli magyarórákon vehettünk részt benne...

A magyar kultúra napján igyekszünk helyet adni nívós helyi művészek képzőművészeti kiállításainak is, hogy ezzel is a művészetek szeretetére, tiszteletére nevelhessük diákjainkat. Ilyen emlékezetes kiállítás volt az "Ember és természet" című helyi művészeket bemutató tárlat, Bolza Marietta festő kiállítása, Mecseki Hargita, Babusa János és Salamon György közös bemutatkozása valamint Szalai László keramikus életműkiállítása "iskolagalériánkban".
A  közelmúltban pedig számos képzőművészettel foglalkozó volt diákunk mutatkozott be alkotásaikkal a fiatalabb generációnak  példát mutatva arra, mivé válhatnak azok, akik az iskolai műhelymunkát hűségese tovább folytatják.
 


Képzőművészeti iskolai ösztönzéseink filmlistája

 

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület a "Nálatok vannak-e állatok?" közös rajzpályázat mellett sokat segített vívásoktatásunk technikai hátterének fejlesztésében, rendezvényeinket pedig kapcsolódó rendezvényekkel színesítette.

 

Fejlesztés

.A tanulás minősége közvetlenül alakítja az elmaradó, részképesség-zavarokkal küzdő gyermek iskolai karrierjét is, távlataiban pedig egész személyiségfejlődését, életpályáját. Az utóbbi években egyre több lett az iskolába lépő gyerekek közt a sajátos nevelési igényű tanuló. Ezt belátva évek óta a magatartási- és részképesség-zavarral, küzdő tanulókkal is kiemelt figyelemmel foglalkozik iskolánk. Úttörő kezdeményezésként az 1996/97-es tanévtől két, mára már négy fejlesztő pedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeket alsó és felső tagozaton.

 

Az első évek

Alsó tagozaton a választható tehetséggondozó foglalkozások beépülnek egy-egy osztály tantárgyi rendszerébe, az egész napos iskolai foglalkoztatás (8.00-16.00 óráig) rendjébe, ahol tanítóink legoptimálisabban figyelhetnek a diákok egyéni fejlődési ütemére, így alkalmat adva az óvodából iskolába lépés megkönnyítésére, a képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.
Elsős osztályainkban a hagyományos szótagoló olvasástanítási módszert alkalmazzuk.
A gyermekek egyéni képességeit tanítási órákon differenciált csoportmunka alkalmazásával fejlesztjük. Érzelmi intelligenciájukat kooperatív tanulásszervezéssel (csoportmunkával) alakítjuk.

Iskolánk tanóráiról, speciális foglalkozásairól készült filmek listája

 

Köszönjük, hogy időt szánt oldalunk alapos áttekintésére!
 

 

 

Olvassa el pedagógiai programunkat!

 

Mentortanáraink iskolai törekvéseinkről 2015.12.

Köszönjük a riportot médiapartnerünknek a Rákosmente Televíziónak.

 

Fontos információk előző tanévünkről

 

Önkormányzati támogatások 2015.09.

Köszönjük a riportot médiapartnerünknek a Rákosmente Televíziónak.

 

Életünk képekben

és filmekben

 

Diadal Úti Általános Iskola: 2015-16 első fél - indafoto.hu

A filmeket itt találja!

 

Diadal Úti Általános Iskola: DSC02630 - indafoto.hu

Tornászaink

 

Diadal Úti Általános Iskola: DSC02623 - indafoto.hu

Sportjáték siker

 

Diadal Úti Általános Iskola: 1 - indafoto.hu

Könyvtári vetélkedő

 

Diadal Úti Általános Iskola: P1330990 - indafoto.hu

Énekkarunk

 

Diadal Úti Általános Iskola: 2014.05.29 (51) - indafoto.hu

Gálaműsorunk

 

ökobloguk oldala

 

Diadal Úti Általános Iskola: 10959006 886319358056777 1944797335772258836 n - indafoto.hu

vívásoktatás

 

Diadal Úti Általános Iskola: DSC02357 - indafoto.hu

képzőművészeti ösztönzések

 

Diadal Úti Általános Iskola: 20 - indafoto.hu

Együttműködés hagyományőrzésben

 

 

vissza