Frissítve: 2017.09.10. 10:36

Órarendek 2017-18  I. félév

Csengetési rend
1. 8.00 - 08.45
2. 09.00 - 09.45
3. 10.00 - 10.45
4. 11.00 - 11.45
5. 11.55 - 12.40
6. 12.50 - 13.35
Ebéd
7. 14.00 -14.45

 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
5.a          
0 0 0 0 0 testn
1 irod mat irod nyelvt testn
2 inf tes tört mat mat
3 mat nyelvt irod testn tört
4 rajz honnism techn term.ism angol
5 vív tört ofi etika 0
6 angol ének 0 angol 0
7 term.ism 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
5.b          
0 - - - - -
1 német nív német nív német norm német norm német nív
2 nyeivt mat mat testn mat
3 testn honism mat term.ism tört
4 ofi ének irod testn testn
5 tört techn rajz nyelvt irod
6 term.ism nyelvt német nív tört inf
7 német norm testn 0 német nívó etika
5.c          
0 - - - - -
1 tör mat angol nívó mat mat
2 tes nyelvt irod nyelvt angol
3 mat tes term.ism ének tes
4 tes rajz informat angol irod
5 etika tör tech honism tört
6 irod angol ofi tanszoba term.ism
7 0 angol nívó 0 tes 0
6.a          
0 0 0 0 0 0
1 tört nyelvt inf mat mat
2 angol rajz testn irod tört
3 irod angol ofi angol angol
4 techn testn ének testn test
5 term.ism term.ism testn etika term.ism
6 0 mat mat angol nyelvt
7 0 0 angol 0 0
6.b          
0 - - - - -
1 angol nív angol norm angol norm angol norm angol nív
2 mat mat mat mat magy
3 techn magy tört magy testn
4 term.ism testn testn testn term.ism
5 ofi inf magy ének etika
6 testn angol nív rajz term.ism tört
7 0 angol nív angol nív angol nív angol norm
6.c          
0 ofi 0 0 0 0
1 német a német a német b testn német a
2 tört term.ism német b tört német a
3 term.ism nylvt irod term.ism irod
4 mat testn mat ének etika
5 rajz mat német a testn mat
6 techn inf német a nyelvt testn
7 0 német b 0 0 vív
8 0 német b 0 0 0
7.a          
0 - - - - -
1 testn testn testn tstn testn
2 techn tört nyelvt nyelvt irod
3 mat mat etika mat mat
4 bio irod kémia tört német
5 fiz nyelvt ofi földr bio
6 német ének inf német fiz
7 földr rajz 0 német nív német nív
7.b          
0 - - - - -
1 mat nyelvt ének kémia rajz fiz
2 földr fiz földr testn testn
3 angol mat testn mat mat
4 bio tört testn tört bio
5 testn irod angol angol irod
6 angol nív etika techn nyelvt 0
7 ofi 0 info 0 0
8 - - angol nív - -
7.c          
0 - - - - -
1 techn nyelvt nyelvt irod tört
2 bio testn mat földr fiz
3 földr tört testn testn irod
4 anggol mat testn mat ének
5 mat etika angol angol rajz
6 inf fiz irod kémia testn
7 angol nív ebéd ofi bio 0
8 0 angol nív 0 0 0
8.a          
0 - - - - -
1 mat földr fiz testn rajz
2 mat tört mat angol tört
3 angol mat tört irod nyelvt
4 etika nyelvt angol ofi mat
5 irod kémia inf bio testn
6 bio testn testn kémia irod
7 angol nív testn 0 ének angol nív
8.b          
0 - - - - -
1 nyelvt mat mat kémia irod
2 földr irod testn mat testn
3 német testn ének fiz tört
4 testn tört német bio mat
5 inf rajz nyelvt testn német
6 mat kémia irod etika bio
7 német nív 0 ném nív 0 ofi
8.c          
0 - - - - -
1 testn kémia irod nyelvt irod
2 tört mat rajz angol bio
3 angol testn mat ének testn
4 mat inf angol etika kémia
5 bio földr testn mat mat
6 irod nyelvt tört testn angol nív
7 angol nív fiz ofő 0 0