Frissítve: 2016.09.27. 16:43

Órarendek 2016-17  I. félév

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
5.a          
0 0 0 0 0 0
1 angol magyar magyar történelem magyar
2 rajz matematika matematika természetismeret matematika
3 informatika angol történelem matematika angol.nívó
4 testnevelés tesnevelés magyar testnevelés történelem
5 természetismeret technika vívás honismeret testnevelés
6 ének 0 erkölcstan osztályfőnöki 0
7 0 angol nívó szakkör   angol nivó szakkör 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
5.b          
0 0 0 0 0 0
1 angol angol angol angol angol
2 magyar történelem magyar magyar magyar
3 osztályfőnöki matematika matematika matematika természetismeret
4 matematika testnevelés testnevelés informatika honismeret
5 technika testnevelés természetismeret angol történelem
6 rajz ének testnevelés erkölcstan vívás
7 történelem angol nívó szakkör 0 angol nívó szakkör testnevelés
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
5.c          
0 0 0 0 0 0
1 német német német német nívó magyar
2 természetismeret testnevelés informatika matematika testnevelés
3 matematika matematika természetismeret magyar technika
4 ének történelem honismeret történelem osztályfőnöki
5 magyar magyar rajz vívás történelem
6 testnevelés erkölcstan magyar matematika német nívó
7 0 testnevelés német.norm. német nívó  
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
6.a          
0 0 0 0 0 0
1 osztályfőnöki matematika matematika matematika történelem
2 vívás természetismeret történelem magyar német 
3 matematika ének magyar természetismeret test.úszás
4 német német technika német test.úszás
5 testnevelés magyar természetismeret testnevelés magyar
6 0 informatika ném. nívó.szak. erkölcstan rajz
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
6.b          
0 0 0 0 0 0
1 történelem természetismeret vívás történelem természetismeret
2 ang.nívó történelem rajz angol informatika
3 testnevelés testnevelés matematika természetismeret test.úszás
4 magyar magyar ének magyar test.úszás
5 matematika matematika technika matematika magyar
6 testnevelés ang.nívó ang.nívó.szak. angol erkölcstan
7 osztályfőnöki 0 ang.nívó.szak. 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
6.c          
0 0 0 0 0 0
1 magyar testnevelés technika természetismeret osztályfőnöki
2 angol matematika matematika angol matematika
3 rajz természetismeret erkölcstan magyar magyar
4 matematika történelem természetismeret testnevelés magyar
5 vívás ének info történelem test.úszás
6 0 ang.nívó ang.nívó.szak. angol test.úszás
7 0 0 ang.nívó.szak. 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
7.a          
0 0 0 0 0 0
1 ének matematika testnevelés fizika 0
2 testnevelés földrajz testnevelés testnevelés testnevelés
3 magyar magyar angol magyar magyar
4 angol kémia történelem matematika történelem
5 fizika erkölcstan matematika biológia matematika
6 biológia rajz technika osztáyfőnöki angol
7 0 angol.nívó.szak. informatika 0 angol
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
7.b          
0 0 0 0 0 0
1 testnevelés ének kémia biológia német
2 magyar német testnevelés erkölcstan magyar
3 történelem testnevelés testnevelés testnevelés fizika
4 magyar matematika technika matematika történelem
5 informatika fizika osztályfőnöki magyar matematika
6 német biológia földrajz magyar 0
7 matematika ném.nívó.szak 0 rajz 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
7.c          
0 0 0 0 0 0
1 testnevelés testnevelés 0 testnevelés testnevelés
2 informatika kémia biológia matek biológia
3 történelem magyar angol történelem magyar
4 angol fizika testnevelés rajz matematika
5 magyar földrajz technika magyar erkölcstan
6 fizika matematika matematika osztályfőnöki angol
7 0 angol 0 0 ang.nivó.szak.
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
8.a          
0 0 0 0 0 0
1 fizika matematika földrajz ének osztáyfőnöki
2 magyar magyar informatika magyar magyar
3 matematika rajz történelem matematika matematika
4 biológia történelem matematika angol kémia
5 testnevelés kémia angol erkölcstan földrajz
6 angol magyar testnevelés testnevelés 0
7 ang.nívó.szak. testnevelés 0 testnevelés ang.nívó.szak.
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
8.b          
0 0 0 0 0 0
1 magyar magyar magyar magyar magyar
2 matematika matematika matematika matematika történelem
3 testnevelés testnevelés informatika testnevelés ének
4 földrajz történelem földrajz angol rajz
5 biológia testnevelés angol erkölcstan kémia
6 angol fizika testnevelés kémia matematika
7 ang.nívó.szak. 0 osztályfőnöki 0 ang.nívó.szak.
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0
8.c          
0 0 0 0 0 0
1 biológia földrajz matematika magyar magyar
2 testnevelés testnevelés testnevelés testnevelés testnevelés
3 német magyar rajz földrajz német
4 matematika matematika magyar matematika matematika
5 magyar történelem kémia fizika ének
6 informatika német osztályfőnöki ném.nívó.szak. történelem
7 ném.nívó. szak. kémia 0 erkölcstan 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
/+1 0 0 0 0 0