A 0. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tisztelt elsős szülők!

 

Elnézésüket kérem, hogy a járványügyi előírások miatt így írásban szólok Önökhöz, s tájékoztatom közösségüket az iskola napirendjéről és az ehhez kapcsolódó szabályokról.

 

Az egész napos oktatás keretében a foglalkozások 8:00-16:00 óráig tartanak.

 

Ügyeletet tartunk     reggel: 7:00-7:30 este 16:00- 17:00 közt.

 

Étkezés:     reggel: 8:45-kor az első szünetben a saját teremben vagy az ebédlőben zajlik, az ebédidő 11:45-től kezdődik.

Az uzsonna ideje15:30-16:00

 

Szabadidős foglalkozások:

12:30-14:30 közt szakkörök, sportfoglalkozás, mesehallgatás, kézműves foglalkozás, játszótér, szabad játék stb. zajlanak.

 

A tanulási idő 14:30-tól 15:30-ig tart. Kérjük, hogy ezt az időszakot tartsák tiszteletben a szülők!

15:30-16:00 pakolás, rendrakás, uzsonna zajlik.

16:00 órakor a csoportokat a kapuig kísérik a tanítók és a gyermekeket átadják a szülőknek. Azokat a gyermekeket, akikért nem jöttek, visszakísérik a tanítók az ügyeletes terembe. /fsz. 14 és 12/

Kérjük Önöket, hogy reggel legkésőbb 7:50-re érkezzenek a diákok az iskolába, és a portáig kísérjék gyermekeiket!

Az első héten az elsős szülők segíthetnek a taneszközök felvitelében a tanító kérése szerint.

Amennyiben 16 óra előtt szeretnék elvinni gyermeküket, ezt 14:30-ig tegyék meg! Amennyiben 14:30 –kor elviszi gyermekét, a házi feladat megírása otthoni feladat. A portán kaputelefon működik, melyen a portás fel tud szólni az osztályba vagy az udvarra.

A pénteki napon a szülői igényeket szem előtt tartva a gyermekeket tanítás vagy ebéd után el lehet vinni.

A tanszereket a hétköznapokon nem, de a hétvégére haza kell vinni a tornafelszereléssel együtt.

 

Felmentés, igazolás

A szülő 6 napot igazolhat egész tanévben. A többi hiányzás esetére orvosi igazolást kérünk. A testnevelésórák alól hosszabb időre csak orvos adhat felmentést.

Szülői értekezletekre feltétlenül elvárjuk a szülőket, mivel az egész osztályközösséget érintő döntések születnek, melyekről szavazni kell.

Évente 2 általános fogadóórát tartunk, melyek időpontjáról értesítjük a szülőket.

 

Tankönyv

Az ingyenes tankönyvek a gyermek saját tulajdonába kerülnek. Ilyen tankönyvcsomagra egyszer jogosult a tanuló az adott tanévben.

 

Mobiltelefon az alsós gyermekeknél nem lehet.

A 3., 4., évfolyamokon a szülő kérésére behozhatja a diák a telefonját, de azt napközben a tanító magánál tartja. A gyerekek állandó felügyelet alatt vannak, bármilyen gond adódik, azonnal tájékoztatjuk a szülőt.

 

Üzenő füzetet továbbra is használunk. Kérjük, hogy naponta nézzék meg, írják alá a bejegyzéseket és a gyermekeik hozzák magukkal minden nap az iskolába.

 

Mérések:

Az első osztályos gyerekek körében szeptember végéig elvégezzük a DIFER mérést /tanulási képességek szintje/. A mérést a fejlesztőpedagógusok végzik. A mérés eredményéről a szülőket fogadóórán tájékoztatják a mérést végző kollégák. A felsőbb évfolyamokon két belső mérést végzünk: matematika tantárgyból az írásbeli műveletvégzés szintjét és a tanulók szókincsét vizsgáljuk.

 

Értékelés:

Az első osztályban a tanulók szöveges értékelést kapnak. A negyedévi értékelés alkalmával a gyermekük tanuláshoz szükséges képességeinek fejlettségi szintjéről tájékoztatjuk önöket. Félévkor és év végén tantárgyak szerint történik az értékelés.

 

Házi feladat

A házi feladat vonatkozásában a tanítók adnak tájékoztatást az 1. szülői értekezleten.

 

Nevelés

A tantestület pedagógiai elvei, javaslatai:

A gyermeknek tiszta, egyértelmű szülői szabályokat kell megfogalmazni. A szabályok fontosak, biztonságot adnak a gyereknek.

Kis lépésekben haladjunk, eleinte mindig csak kevés nevelési feladat megoldását tűzzük ki célul.

A gyermek eredményeit kérjük, jutalmazzák, de ne anyagiakkal, hanem simogatással, puszival, mesével, együtt töltött idővel. A felnőtt tekintélyét, vezető szerepét fontosnak tartjuk.

A szülő értékeket közvetít, elvárásokat támaszt a gyermekével szemben, a pedagógus pedig ennek megvalósulását támogatja, segíti.

A gyermeknek szüksége van a munkára és a vele járó felelősség felvállalására. A nevelésben ettől eltekinteni nem lehet. A munkában sikerélményt kell átélnie, és jogos érdemek szerinti dicséretet kell kapnia!

 

Csak együttműködve érthetünk el eredményeket, de akkor azonban nagyon sikeresek lehetünk.

Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő években sikeresen és egymást kölcsönösen támogatva, erősítve tudjunk dolgozni!

 

Személyes, egyéni kérdéseiket az első tanítási napon tehetik fel az osztálytanítóknak, akiktől még részletesebb információkat kapnak leendő osztályuk tervezett életrendjéről.

 

Üdvözlettel

 

Császárné Varga Erika tagozatvezető  int.vez. helyettes