// -->

Frissítés: 2021.10.13. 11:16

A tantestület és a munkájukat segítők névsora

Diadal Úti Általános Iskola: Diadal - Tantestületi tabló 2018.02. - indafoto.hu

 

TANTESTÜLETÜNK ÉS ÜGYINTÉZőINK

 

Agárdi Éva - ének szaktanár
Antalné Baranyay Zsuzsanna Györgyi - iskolatitkár
Árvay Zsuzsanna - rajz és ének szaktanár
Bánóczi Dóra - angoltanár - fejlesztő pedagógus
Banya Lászlóné - üzemeltetési ügyintéző
Baranyi Nóra - angol - magyar szaktanár - munkaközösség-vezető
Békefiné Prantner Erzsébet biológia - kémia - természetismeret - szaktanár
Beregi Szilvia Beáta - fejlesztő pedagógus asszisztens
Bodnár Henrietta Rózsa - rajz - etika szaktanár
Bogárné Bodor Éva - matematika - fizika - szaktanár - munkaközösség-vezető
Bordásné Olár Katalin - tanító
Bödör-Pászti Emőke - biológia - kémia - természetismeret szaktanár
Böjtösné Tompay Eörsi - testnevelés - gyógytestnevelő szaktanár- munkaközösség-vezető
Budai István Ferenc - testnevelés - vívás szaktanár
Csabenné Csepela Judit - angol - történelem  szaktanár
Dallos Zsuzsanna Judit - tanító - történelem szaktanár
Debreczeniné Liebe Hajnalka - matematika - informatika szaktanár - munkaközösség-vezető
Farkasné Jávori Ottilia - fejlesztő pedagógus
Farkasné Nemoda Zsuzsanna - tanító
Füzesséry Beatrix - magyar nyelv és irodalom szaktanár
Giba Éva tanító - informatika szaktanár
Gyurkó Mónika Mária - tanító - angol nyelv szaktanár
Harangi Tünde német nyelv szaktanár  - tanító
Ivicsics Mátyásné - tanító
Juhász Emilia - tanulószoba
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna - ének szaktanár
Kékesi Krisztina - tanító - fejlesztő pedagógus
Kincses Anikó - angol - történelem szaktanár
Kóti Szilvia - tanító - informatika szaktanár
Kovács Sándorné - tanító
Labadicsné Nyerges Zsófia Mária - tanító
Lőrinc Andrea pedagógiai asszisztens
Magyar Ágnes - tanító
Majorcsikné Fabu Mária - német nyelv szaktanár 
Merczel Mónika - magyar nyelv és irodalom - történelem szaktanár  - munkaközösség-vezető - mestertanár
Mihály Magdolna - tanító - munkaközösség-vezető
Páczi Regina - tanító - szakértő
Patakiné Gál Anikó - tanító - szakértő - alsós intézményvezető helyettes
Pethő Mária - magyar nyelv és irodalom - angol nyelv szaktanár
Raffay Gábor - tanító - magyar nyelv és irodalom szaktanár mestertanár intézményvezető
Raffay Gáborné - tanító
Schmalzl Györgyné - tanító
Sykó Nóra - német nyelv - történelem szaktanár
Szalócziné Gintli Júlia Julianna - tanító
Szilasi-Böjtös Eszter Örsi - tanító
Szilvási Ildikó - tanító
Tabajdi Viktória Júlia  - magyar nyelv és irodalom szaktanár, mestertanár - intézményvezető helyettes
Takár Józsefné - titkár
Tamás Gábor - matematika - informatika szaktanár
Toró Norbert - történelem - földrajz - természetismeret szaktanár - munkaközösség vezető
Tóth Gizella - angol nyelv szaktanár
Váradi Gabriella - testnevelés - torna - földrajz szaktanár
Varga Gabriella Mónika - fejlesztő pedagógus
Varga Lászlóné - könyvtárpedagógus
Várkonyi Ágnes - tanító
Veres Gyula - fejlesztő pedagógus - dobtanár - munkaközösség-vezető