// -->

Frissítve: 2012.02.19. 22:29

Nevelési irányok, és eszközök iskolánkban 2009.

Iskolaudvar

Termek

Alapelveink

Drámapedagógia

Zenei osztályok

Testnevelés

Képzőművészet

Iskolai könyvtár

Idegen nyelvek

Fejlesztő segítés

Diákönkormányzat

 

Szeretnénk, ha iskolánkat valamennyi diákunk valamint szüleik
valóban a magukénak érezhetnék.

 

 K

Az iskolaépületet tágas, parkosított udvar veszi körül, melyben az elmúlt években néhány fajátékot, mászókát helyeztünk el, képviselői támogatással a közelmúltban a gyülekező udvar járófelületét újíttattuk fel. A testnevelés oktatása 560 nm alapterületű, jól felszerelt felújított tornatermünk mellett a parkos udvaron, a sportpályákon folyik.

 

 K

Lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél otthonosabbá tenni iskolánk közösségi tereit.

Különösen büszkék vagyunk könyvtárunkra, számítástechnikai termünkre, diákszínpadunkra, valamint iskolagalériánkra,
ahol diákjaink munkáiból rendezett kiállítások mellett pályázati kiállításokon rendre bemutatjuk a környék óvodásainak, iskolásainak és helyi művészeinek alkotásait is.

K

Olyan értékmegőrző, értékteremtő iskolai közeget szeretnénk teremteni, melyben minden gyermek ösztönzést és irányítást kap személyiségfejlődésének, képességének, érdeklődésének leginkább megfelelő tanulási és szabadidős tevékenységi formák megválasztására.

Az anyanyelvi nevelést és kommunikációt kiemelt képzési feladatnak tekintjük, ezért igyekszünk tanórán kívüli foglalkozásokkal is kiegészíteni a képzést. Alsóban eredményes színjátszó kör, felsőben drámapedagógiai foglalkozás segíti e munkát. Könyvtárunk 13.500 kötetet számlál, könyvtárosaink író-olvasó találkozókkal, könyvtári versenyekkel és könyvtári tanórákkal tehetséggondozó munkát végeznek, mert azt valljuk: olvasni, jó, olvasni érdemes, s ezt az értéket diákjaink értékrendjébe elültetni fontos feladatunk. Idegen nyelvet (német/angol) negyedik osztálytól tanulnak a gyermekeink. Igény esetén első osztálytól szervezünk tanórán kívüli nyelvoktatást.

Pedagógusaink szakértő figyelemmel választják ki az egyes művészeti és tantárgyi területeken kimagasló érdeklődést mutató, és kiemelkedően jól teljesítő diákokat. Tehetséges gyermekeink a szülővel történő egyeztetés után olyan plusz feladatokat kapnak, illetve olyan művészeti csoportokhoz csatlakozhatnak, amiben számukra a továbbfejlődés lehetősége biztosított. Tehetséggondozó köreink a következők: sporttevékenységek, zenei képzés, tánc, színjátszás, anyanyelv- és kommunikáció, idegen nyelv, matematika, természettudományok, kézművesség, számítógépes ismeretek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a számítógépes oktatásra, ennek érdekében 2 gépterem áll diákjaink rendelkezésére. Az órarendbe épített heti 4 testnevelés óra pedig a napi testedzés lehetőségét nyújtja a kisdiákok számára. 2007-08-as tanévtől a felső tagozaton a vívásoktatást fakultációként beindítottuk. Heti két alkalommal 5. és 6. évfolyamokon a tanórákhoz illeszkedő ingyenes foglalkozásokat tart vívó szakedzői képesítéssel és versenyzői múlttal rendelkező testnevelő tanárunk, Budai István. Az első négy évfolyamon a testnevelés órákon megalapozzuk a későbbi edzésmunkát

A tanulási nehézségekkel (dislexia, disgraphia) küszködő tanulóinkkal egyéni foglalkozásokon öt fejlesztőpedagógus foglalkozik.
 

 K


Művészeti csoportjaink közül az egyik legeredményesebbnek tartjuk a
Csiribiri színjátszó csoport -ot.

Az immár rendszeres januári színjátszó találkozóinkon is fellépő társulat a XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó budapesti versenyén 2007.ben a bemutatkozó 50 csoport között arany minősítést kapott. A csoport már 2004-ben és 2006-ban megszerezte az ezüst és bronz fokozatot, így az idei kiemelt eredmény egy szép ív lezárása. A szakmai zsűriből Regős János, a Szkéné Színház rendezője és Tóth Zsuzsa színházpedagógus külön kiemelte a csoport erényeit: a fesztelen jó kedvet, a lendületes jól szerkesztett jeleneteket és a darab ízléses, igényes kiállítását. A csoport vezetője: Tóthné Szabados Valéria, segítői Páczi Regina és Erbits Ágnes.
 

 K

A színjátszás, sport és képzőművészeti nevelés mellett a zenei nevelés is fontos eleme tehetségnevelésünknek
Az 1998-99-es tanévtől indítottuk első emelt óraszámú zenei osztályunkat.
Ezekben az osztályokban a zenei nevelésen túl
a népi játékokkal és táncelemekkel a diákok nemzeti identitását kívánjuk erősíteni, szeretnénk felkelteni érdeklődésüket a nemzeti hagyományok, a népzene és néptánc iránt.
E feladat megvalósításának élményszerű eszköze a Csiribiri tánccsoport.
 

 

A DIADALOS DUDORÁSZÓK csapata – mint a nevük is sejtteti - az iskola kis dalosaiból alakult, akik akkor még tényleg csak dudorászgattak. Néhány év alatt azonban komoly kis társulattá érlelődtek. Az alapító tagok már 7.-8. osztályosok lettek, kinőtték az alsós repertoárt, de helyükre - Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna tanárnő nagy örömére- újabb tehetséges hangocskák kerültek, s most ezek a 3.-4. osztályosok alkotják a kórus magját.

Sok sikeres fellépés áll már mögöttük: iskolai-és társadalmi rendezvények, kóruskarácsonyok, de a Dudorászók közül kerülnek ki a kerületi, illetve budapesti népdaléneklő és társasének versenyek díjazottai is. Az elmúlt években is egy budapesti II. helyet szerzett a ma is szólót éneklő Lukács Márton, a rákoscsabai népdaléneklő versenyen két első és egy harmadik helyet hoztak el.

A Pünkösdi Kórustalálkozón csak néhány évvel ezelőtt hallhatták először a Diadalos Dudorászókat. Azóta a kerületi fellépések egyre ismertebbé tették nevüket. Repertoárjuk a néptánctól kezdve a hangszeres zenén át a kórusmunkáig számtalan színt ölel fel. Az újabb és újabb meghívások is azt bizonyítják, hogy közönségük szereti e sokszínűséget, s mindig szívesen emlékezik mosolygó arcukra, igényes előadásukra.

E munkát jól egészítik ki a Bartók Béla Művészetoktatási Intézmény kihelyezett zenei tagozatai: szolfézs, zongora, hegedű és fuvola órák.
 

 K


A testnevelés területén is sokszínű tevékenységformákkal segítjük a tehetséggondozást.

A hagyományos diáksportkörök és alsós sportjátékok mellett a ritmikus sportgimnasztika 1991-92-es tanévtől vált a lányok körében igen népszerűvé.

Az RSG különféle korosztályú csoportjai rendszeres fellépői az iskolai és kerületi rendezvényeknek.

Tornászcsoportjaink Palyov Istvánné, Márta néni és Bíróné Váradi Gabriella keze alatt igen sok területi és országos versenyeredményt hoztak.

1998-ban iskolánk arany minősítést nyert el a torna terén, 2002-03 tanévben pedig 100 versenyzőnk 225 érmet szerzett a különféle szintű sportversenyeken.

A 2007-08-as tanévtől vívó szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanárunk fakultatív tárgyként vívóiskolát indított az 5. és 6. évfolyamon.
 


 K


Kreatív tanítóink - ahogy ezt a folyosói dekoráció is bizonyítja - igen ügyesen ösztönzik színvonalas képzőművészeti munkára diákjaikat
annak ellenére, hogy a művészeti órák száma igen alacsony. A diákmunkákból rendszeresen tartunk kiállításokat iskolagalériánkon.
A környező óvodák és iskolák növendékeinek munkái is rendszeres vendégei kiállításainknak.
 


Sokan ismerhetik a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményt úgy, mint egy nagy múltra visszatekintő, zenei tehetségeket képző iskolát.
Az elmúlt években azonban az iskola általános művészeti iskolává nőtte ki magát. Iskolánk óraadó tanára, Breitkopfné Losovy Bea rajztanárnő és színtervező,
az iskola
kihelyezett képzőművészeti tagozatának vezetőtanára, és örülünk, hogy helyet adhatunk iskolánkban tagozati óráiknak.
Munkája nyomán számos rajzban tehetséges diákunk ért el szép eredményeket budapesti és országos versenyeken.

Talán ezért is rendezünk szívesen közös nemzetközi rajzpályázatokat.
 

K

Könyvtárunkban is igényes szakmai munka folyik.
A könyvkölcsönzés mellett rendszeresen szerveznek mindkét tagozat számára könyvtári versenyeket, rövid ismerkedő beszélgetésre vendégül látnak írókat és költőket. Az olvasóvá nevelést a "Könyvjelző" verseny szolgálja. A könyvtárhasználatot könyvtári órákon tanítják.
A színházlátogatások mellett a felsősöknek 2007-ben például a bibliaismereti versenyükre rajzokkal kellett készülni, kijelölt bibliai történetek, jelképek ismeretében versenyeztek, a drámaórákon betanult jeleneteket adták elő. Az alsósok a lexikonok és kézikönyvek használatában, az Árpád-házi királyok ismeretében mérték össze erejüket. M
árciusban pedig a Hunyadi családról szóló kerületi könyvtári versenynek adtunk helyet, ahol csapatunk első helyezést ért el. Végül áprilisban, a költészet napján Dombrádi István, szobrász-költő volt a könyvtár vendége egy rendkívüli magyarórán szervezett beszélgetésre.
 

Könyvtári gyakorlatukat a Tanári Kincsestár irodalomtanítással foglalkozó 2006-os novemberi száma ismerteti dicsérő szavakkal.

K

Az idegen nyelvet bontott csoportokban oktatjuk.

Látogassa meg idegen nyelvi oldalunkat, nézze meg filmjeinket.


A kerületi tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szereplő diákjainkat igyekszünk megbecsülni.
Év végén például az ún. Diadal Gálán mutatkozhatnak be diáktársaik és a meghívott szülők előtt, melyet egy állófogadás zár le.
Az oklevelek és dicséretek mellett a tanulmányi munkában legjobbak és az iskola jó hírét erősítők fényképeit és eredményeit az épületben
és a közeli SPAR áruházban kihelyezett megállító táblán mutatjuk be.
A Rákoscsaba-Újtelepi Krónika "Diadal oldal"-án is rendszeresen olvashatnak iskolai életünkről, diákjaink eredményeiről.
 

K


Az iskolánk tanulói közt vannak olyan diákok is, akik jelentős lemaradást mutatnak egy-egy részképesség területén
(olvasási- és írászavar, számolási nehézségek ). A tanulási nehézségek sajátos esete áll fenn, amikor ép érzékszervek birtokában,
normál - esetenként kimagasló - intelligenciaszint mellett sem képes a gyermek az alap-kultúrtechnikák elsajátítására.

A szakszolgálatok szakvéleménye és javaslata mellett rendszeresen diagnosztikus mérésekkel is rendszeresen szűrjük, és speciális foglalkozásokhoz értő nevelők vezetésével szakszerű térítés mentes fejlesztésben részesítjük a hátrányos helyzetű, magatartás- és részképesség-zavarok miatt lemaradó gyerekeket
Differenciált, egyénre szabott fejlesztéssel, egyéni fejlődéshez viszonyított értékeléssel segítjük a tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat mindkét tagozaton.

A fent említett problémákkal küszködő azon gyerekek számára, akikről később, az iskolába kerülés után derül ki részképesség-zavar, az iskola valamennyi évfolyamán integrált foglalkoztatással adjuk meg a felzárkózás lehetőségét. Fejlesztő pedagógusaink szerveznek számukra egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat az egésznapos foglalkoztatás rendjébe épülve. 1.- 2. osztályokban nagy szükség van a még beszédhibás gyerekek logopédiai ellátására, ehhez a kerületi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ - Nevelési Tanácsadó segítségét várjuk.

Iskolánk tanulója lehet minden olyan diák is, aki testi fogyatékossága vagy egyéb indokolt ok miatt sajátos bánásmódot igényel. A súlyosabban korlátozottakat a rendszeres iskolába járás alól felmentjük. A súlyos testi fogyatékos, ép értelmű diákhoz az iskola - a szakértői bizottság egyetértő nyilatkozata alapján - a szülő írásbeli kérelmére segítő tanárokat rendel s egyéni fejlesztési terv alapján tanítja.
A fenti munkát jól felszerelt foglalkoztató termekben végzik szakembereink.

Iskolai alsó tagozatos gyakorlatunkat egy esettanulmány kapcsán Garami Erika, az OKI szakértője emelte ki 2005 októberében:

 

 

 

 

K


Tapasztalatunk, hogy a személyiségformálásban kiemelkedő szerep jut az irányított szabadidőnek. Célunk ugyanaz, ami a családé: ne csupán a tévé és a számítógép foglalja le gyermekeinket a tanulás után. Ezért várjuk diákjainkat délutánonként kézműves, színjátszó-, tánc-, és sportfoglalkozásokra (ritmikus sportgimnasztika, gyermektorna, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vívás), énekkarra és hitoktatásra.

Épületünkben a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai kihelyezett foglalkozásokon zenei képzést (fúvós, zongora és hegedű szakon) és képzőművészeti képzést is nyújtanak

Alsó tagozaton a választható foglalkozások beépülnek egy-egy osztály tantárgyi rendszerébe, egyes osztályokban az egész napos (8.00-16.00 óráig) foglalkoztatás rendjébe.

A napközis foglalkozások szervesen illeszkednek az iskola nevelési-oktatási rendszerébe.

Külön szabadidő-klubunk működik az épületben, ahol művelődésszervezőnk fogja össze a délutáni programokat. Hétvégi rendezvényeinkkel, szervezett kirándulásainkkal pedig az egész család számára kínálunk élményekkel teli kikapcsolódást.
 

Nézze meg diákönkormányzatunk lapját!